Useful Pictures!

Bilder från Klimatforum 2009

2009-11-17 Naturvårdsverket

Klicka på en bild för att förstora den. Starta gärna bildspelet för att gå vidare till nästa bild

Maria Ågren, Naturvårdsverkets Generaldirektör

Johan Kuylenstierna, dagens moderator

Johan Rockström och Erland Källén

Svante Bodin, Miljödepartementet

Leif Bernegård, Naturvårdsverket

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens Generalsekreterare

Elever från Globala gymnasiet

Spanarna

Göran Everdahl, Spanarna

Jonas Hallberg, Spanarna

Invar Storm, Spanarna

Jessika Gedin, Spanarna

Jessika Gedin, Spanarna

Spanarna på plats i publiken

Publiken

Publiken deltar genom "handuppräckning"